7 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 7

Lô B2-149 Hòa Xuân

TP Đà Nẵng

0931.952.979

duannhadatdanang@gmail.com

Phạm vi giá: Từ Đến

So sánh các bảng liệt kê

1.500.000.000VNĐ
Dragon Smart City

Đất nền

duanbdsdanang

10 tháng trước

1.500.000.000VNĐ

Đất nền

10 tháng trước

1.300.000.000VNĐ
Eco Charm Premier Island
1.300.000.000VNĐ

Đất nền

10 tháng trước

1.400.000.000VNĐ
Homeland Central Park

Đất nền

duanbdsdanang

10 tháng trước

1.400.000.000VNĐ

Đất nền

10 tháng trước

1.400.000.000VNĐ
Sơn Trà Ocean View

Giường: 2Phòng tắm: 251m2: 51

Căn hộ

10 tháng trước

1.400.000.000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 251m2: 51

Căn hộ

10 tháng trước

4.200.000.000VNĐ
Bán nhà đường Phan Thanh

Giường: 4Phòng tắm: 25.4x20: 142

Nhà phố

duanbdsdanang

10 tháng trước

4.200.000.000VNĐ

Giường: 4Phòng tắm: 25.4x20: 142

Nhà phố

10 tháng trước

10 tháng trước