7 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 7

Lô B2-149 Hòa Xuân

TP Đà Nẵng

0931.952.979

duannhadatdanang@gmail.com

Phạm vi giá: Từ Đến

So sánh các bảng liệt kê

1.500.000.000VNĐ
Dragon Smart City

Đất nền

duanbdsdanang

5 tháng trước

1.500.000.000VNĐ

Đất nền

5 tháng trước

1.300.000.000VNĐ
Eco Charm Premier Island
1.300.000.000VNĐ

Đất nền

5 tháng trước

1.400.000.000VNĐ
Homeland Central Park

Đất nền

duanbdsdanang

5 tháng trước

1.400.000.000VNĐ

Đất nền

5 tháng trước

1.400.000.000VNĐ
Sơn Trà Ocean View

Giường: 2Phòng tắm: 251m2: 51

Căn hộ

5 tháng trước

1.400.000.000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 251m2: 51

Căn hộ

5 tháng trước

4.200.000.000VNĐ
Bán nhà đường Phan Thanh

Giường: 4Phòng tắm: 25.4x20: 142

Nhà phố

duanbdsdanang

5 tháng trước

4.200.000.000VNĐ

Giường: 4Phòng tắm: 25.4x20: 142

Nhà phố

5 tháng trước

5 tháng trước