7 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 7

Lô B2-149 Hòa Xuân

TP Đà Nẵng

0931.952.979

duannhadatdanang@gmail.com

Phạm vi giá: Từ Đến

So sánh các bảng liệt kê

3.000.000.000VNĐ/căn
M Landmark Residences Đà Nẵng
3.000.000.000VNĐ/căn

Căn hộ

3 tháng trước

13.000.000VNĐ/1 tháng
Căn hộ Vĩnh Trung Plaza

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 48

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

13.000.000VNĐ/1 tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 48

Căn hộ

5 tháng trước

14.000.000VNĐ/1 tháng
căn hộ quang nguyễn Đà Nẵng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

14.000.000VNĐ/1 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 74

Căn hộ

5 tháng trước

10.000.000VNĐ/1 tháng
căn hộ Monarchy Đà Nẵng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 48

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

10.000.000VNĐ/1 tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 48

Căn hộ

5 tháng trước

12.000.000VNĐ/1 tháng
Căn hộ Mường Thanh

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 45

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

12.000.000VNĐ/1 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 45

Căn hộ

5 tháng trước

13.500.000VNĐ/1 tháng
căn hộ Fhome

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 68

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

13.500.000VNĐ/1 tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 68

Căn hộ

5 tháng trước

12.000.000VNĐ
Căn hộ hoàng anh gia lai

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 94

Căn hộ

duanbdsdanang

5 tháng trước

12.000.000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 94

Căn hộ

5 tháng trước

10.000.000VNĐ/1 tháng
Căn hộ Đà Nẵng Plaza
10.000.000VNĐ/1 tháng

Căn hộ

5 tháng trước

1.700.000.000VNĐ
Ánh DƯơng Soleil Đà Nẵng
1.700.000.000VNĐ

Condotel

5 tháng trước