7 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 7

Lô B2-149 Hòa Xuân

TP Đà Nẵng

0931.952.979

duannhadatdanang@gmail.com

Phạm vi giá: Từ Đến

So sánh các bảng liệt kê

1.700.000.000VNĐ
Ánh DƯơng Soleil Đà Nẵng
1.700.000.000VNĐ

Condotel

2 năm trước

1.800.000.000VNĐ
T&T Twin Towers

Condotel

duanbdsdanang

2 năm trước

1.800.000.000VNĐ

Condotel

2 năm trước

Condotel Đà Nẵng
5 (100%) 2 votes