7 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 7

Lô B2-149 Hòa Xuân

TP Đà Nẵng

0931.952.979

duannhadatdanang@gmail.com

Phạm vi giá: Từ Đến

So sánh các bảng liệt kê

vinhnn

TIẾP XÚC vinhnn

VNĐ1.900.000.000VNĐ

m2: 100

Đất nền

vinhnn

2 năm trước

VNĐ1.900.000.000VNĐ

m2: 100

Đất nền

2 năm trước